Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Oferta  |  Harmonogram  |  Cennik  |  Regulamin

Oferta

Urodziny na basenie - zobacz szczegóły
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej, basen staje się miejscem, gdzie wszelkie granice się zacierają. Proponujemy zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia nauki pływania dla dzieci i dorosłych.
 
Nauka pływania odbywa się na różnych poziomach zaawansowania:
- podstawowym - adaptacja do środowiska wodnego i nauka pływania od podstaw,
- średnim - doskonalenie pływania stylem dowolnym i grzbietowym,
- zaawansowanym - doskonalenie pływania stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym, skoki startowe, nawroty, pływanie pod wodą
 
Szczególnie dbamy o to, aby każdy z naszych początkujących uczniów przeszedł etap oswojenia z wodą, dzięki któremu nabierze do niej zaufania. Zaufanie to pozwoli mu na swobodne poznawanie wszystkich stylów pływackich.

Harmonogram

Zajęcia indywidualne:
- Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski - 7 dni w tygodniu od 8.00 do 22.00
 
Zajęcia grupowe:
- Pawłowice:
Od poniedziałku do niedzieli od godziny 15:00 do 21:00, więcej informacji pod nr tel +48 536 250 250.
Odwoływanie zajęc tylko w formie SMS, najpóźniej do godziny 8:59 w dniu zajęć pod nr systemowy +48 531 818 531, w przypadku odwołania zajęć po tej godzinie naliczna jes opłata w wysokości:
a) zajecia grupowe 15zł
b) zajecia indywidualne 25zł 

Cennik

Pawłowice:
- Zajęcia grupowe:
a) pakiet 10 zajeć po 60 min cena 330zł, pakiet ważny 3 miesiące od daty zakupu(cena zawiera wstęp na basen) (max 7 osobowe)
b) pakiet 5 zajeć po 60 min cena 190zł pakiet ważny 2 miesiące od daty zakupu (cena zawiera wstęp na basen) (max 4 osobowe)

- Zajęcia indywidualne:
pakiet 5 zajeć po 60 min - cena 290zł (pakiet ważny 2 miesiące, cena zawiera wstęp na basen (terminy dowolne w godzinach od 8 do 22, od poniedziałku do niedzieli) 
 

Regulamin

Bezpieczeństwo
1. Uczestnik kursu (w przypadku nieletnich - jego rodzice lub opiekunowie) składa oświadczenie o stanie zdrowia
2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia
3. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
- zakazu biegania na terenie basenu
- zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs
- zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu
- zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu
4. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.
 
Sprawy organizacyjne
1. Jeden kurs trwa 12 godzin, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
2. Uczestnik kursu podczas zajęć musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
3. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Pływania Marcin Kazoń nie odpowiada
4. Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad małoletnimi uczestnikami kursu, którzy przebywają (przed i po zajęciach) w szatni.
5. Uczestników kursu oraz osoby im towarzyszące obowiązują przepisy ogólne obowiązujące na basenie.
 
Płatności i nieobecności
1. Po wpisaniu się na kurs uczestnik wnosi opłatę w kwocie 300zł . Kwota za kolejny kurs musi zostać wpłacona nie później niż przed upływem piętnastej lekcji poprzedniego kursu.
2. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności nieusprawiedliwione. Dopuszcza się możliwość odrobienia max 2 godzin usprawiedliwionych, w terminie 16-tej i 17-tej lekcji. Pozostałe godziny usprawiedliwione przepadają.
3. Rezygnacja z kursu jest możliwa do 3 dni od rozpoczęcia kursu(trzy dni po pierwszych zajęciach). Osobie zgłaszającej rezygnację w tym terminie zostanie zwrócona kwota pomniejszona o koszt jednej lekcji.
4. W przypadku chęci rezygnacji po tym terminie pieniądze nie będą zwracane.
5. Odrabianie bądź przenoszenie karnetu w przypadku nie rozpoczęcia kursu lub przerwania ze względów losowych jest możliwe tylko i wyłącznie w najbliższym kolejnym kursie (względem tego na który została dokonana opłata).
6. Wykupując kurs rodzice lub opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych wew. firmy ( promocje, konkursy, informacje handlowe).
7. Osoby które nie zgadzają się z na umieszczenie wizerunku własnego lub dziecka w celach promocyjnych (strona internetowa, ulotki, plakaty) ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZAMIESZCZENIA ODPOWIEDNIEJ KLAUZULI w formularzu zgłoszeniowym.
8. Niezamieszczenie klauzuli o braku zgody dot. wizerunku pkt. 7 oznacza WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMIESZCZANIE WIZERUNKU w celach jak w pkt. 6 wyrażenie zgody.
9. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na basen.
10. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.
11. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników, a kwota niewykorzystana na zajęcia nie będzie zwracana.
 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

RESZTĘ OFERTY

ZAPISZ SIĘ

NEWSLETTER

Chcesz być informowanych o nowościach oraz promocjach w naszej szkole ? Zapisz się do naszego newslettera
Zobacz dlaczego warto zapisać sie do newsletera